رزین های تبادل یونی

رزین تبادل یونی یا پلیمر تبادل یونی یک رزین یا پلیمر است که به عنوان بستری برای تبادل یونی عمل می‌کند.

پلیمرهای رزینی به طور گسترده در جداسازی، خالص‌سازی و ضدعفونی استفاده می‌شود. متداول‌ترین مثال‌های موارد استفاده از پلیمر تبادل یونی تصفیه آب و سختی زدایی آب است. همچنین پلیمرهای تبادل یونی گروه‌های اسیدی یا بازی دارند که می‌تواند باعث تسهیل واکنش‌های کاتالیز شده اسیدی/بازی شود. این عمل با فراهم کردن مکان‌های اسیدی یا بازی در یک بستر جامد ناهمگن که کاتالیزوز را از مواد دیگر جدا می‌کند انجام می‌شود.